Img

Добре дошли в сайта на ДГ № 73 Mаргарита!

"Кръгла жълтичка паричка,
с бяла на ресни якичка -
всеки знае без да пита,
че се казва: "Маргарита".
Тука ние играем, пеем и се смеем
и задружно си живеем!
Вечно тук цъфтят цветята,
тук е раят за децата.
- Мамо, бързо где е питай
и води ме в "Маргарита"!..."Важно съобщение

 • Уважаеми родители,

   

  Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19 на територията на страната, Ви предоставяме възможност да заплатите таксите за детска градина по банков път. Прилагаме данните на ДГ №73 "Маргарита".

   

  Данни за платежен документ:

  Общинска банка ДГ №73 "Маргарита"

  IBAN: BG04SOMB91303143343000

  BIC: SOMBBGSF

  Основание за плащане: Такса за м. 03.2020 - име и фамилия на детето и от коя група е.

  Задължено лице или вносител: Името на родителя

   

  Информация за дължимата такса може да намерите на: www.roditel.eu

   

  Лице за контакт: Галина Петрова тел: 0888 357 282 и 0876 64 31 82 email: odz73_sofia@abv.bg

   


Уважаеми родители,

 • В писмо с изх. №16-00-4/27.08.2020 год. на г - н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор, е регламентирано следното:
  При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
  - здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  - еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  - изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  - данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
  - медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
  - Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
  При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

  При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

  С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
  Благодарим за проявеното разбиране!
  Екип на ДГ №73 "Маргарита"


Новини

Предстои:
 • „Весело лято!“

  юни 2020 


Минали събития:
 • Открити уроци по немски език

  февруари-април 2020

  всички групи


   

 • „Празник на мама“

  март 2020

  група „Слънчогледи“


  група „Детелина“


 • „Баба Марта е при нас“

  март 2020


 • Учебна евакуация в скривалището на ДГ № 73

  януари 2020

  всички групи


 • „Дядо Коледа е отново при нас!“

  декември 2019

  всички групи


 • Ден на християнското семейство

  ноември 2019

  група „Кокиче“

   

  група „Теменужки“

   


 • „Есенна забава в горската дъбрава“

  ноември 2019

  група „Минзухар“

   

  група „Роза“

   


 • Първи учебен ден

  16 септември 2019

   

   

  ...и най-дългото хоро в двора на детската градина.

   facebook imageinstagram imageyoutube image

Намерете ни в социалните мрежи!