Обучение


Детска градина "Маргарита" създава условия за придобиване на съвкупност от компетентности - знания,умения и отношения,необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

 

Процесът на предучилищно образование в ДГ "Маргарита" е подчинен на прилагането на Програмна система,като част от стратегията за развитието на детската градина,което извършва задължителното предучилищно образование,и която съответства изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

 

За нас е важно да положим основите за учене през целият живот,като осигурим физическото,познавателното,
езиковото,духовното,нравственото,социалното,емоционалното и творческо развитие на духа.

 

daisy

 

Допълнителни образователни дейности

Немски език:

 • / безплатно обучение /

Плуване

 • / безплатно обучение/Центрове за допълнителна работа с деца:

 • Аз и природата

  priroda priroda

  „Мили ми са планините и на север, и на юг,

  драги ми са равнините, набраздени с наший плуг.“


 • Аз пия от изворчето

  priroda prirodapriroda

  "Всичко българско и родно любя, тача и милея..."


 • Децата по света

  priroda prirodapriroda

  "Бели,черни и жълти дечица си подаваме братска ръчица!"


 • Малкият пешеходец

  priroda prirodapriroda

  "Движим се правилно!"


 • Вкусно

  priroda prirodapriroda

  "Готвим изкусно, хапваме вкусно"


 • Доктор Ох Боли

  priroda priroda priroda

  "Никак не боли"


 • Малкият плувец

  priroda prirodapriroda

  "Обичам да се гмуркам ".


 • Книгата – прозорец към света

  priroda priroda priroda

  „Любими приказни герои“
Училище за родители


Ако детето живее в дух на критичност,
то се учи да обвинява.


Ако детето живее във враждебност,
то се учи да воюва.


Ако детето живее, заобиколено от присмех,
то става боязливо.


Ако детето живее в срам,
то се учи да чувства вина.


Ако детето живее в търпимост,
то се учи на търпение.


Ако детето живее в насърчение,
то се учи на доверие.


Ако детето живее с похвали,
то се учи на признателност.


Ако детето живее в честност,
то се учи на справедливост.


Ако детето живее в сигурност,
то се научава да вярва.


Ако детето живее с одобрение,
то се научава да харесва себе си.


Ако детето живее в добронамереност и приятелство,
то се научава да открива любов в света.

 

margaritki