Вътрешни правила за дейността на детска градина №73 „Маргарита“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19