ЗАПОВЕД за избор на заявител за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“