Покана за участие в създаването на Обществен съвет

Уважаеми родители,

Отправям покана за събрание, на което да излъчим представител на родителите от всяка група, за участие в създаването на Обществен съвет в ДГ №73 „Маргарита“.

Събранията ще се проведат неприсъствено, в онлайн връзка на платформата „ZOOM“, както следва:

 

21.11.2022 г.               22.11.2022 г.                23.11.2022 г.

IА – 17.30 ч                 IIА – 17.30 ч                IIIА – 18.00 ч

IБ – 18.00 ч                 IIБ – 18.00 ч                 IIIБ – 18.30 ч

IВ – 18.30 ч                 IIВ – 18.30 ч

 

Първото заседание на Обществения съвет ще се проведе на 24.11.2022г., от 18.00 ч,

в сградата на детската градина, при строго спазване на противоепидемичните мерки.

Правилник обществен съвет – свали ТУК

 

С уважение,

Директор на ДГ „Маргарита“

Share