Покана към обществения съвен на ДГ „Маргарита“

Уважаема госпожо Председател,

Имаме удоволствието да поканим Вас или член на ОС да присъствате на нашия педагогически съвет,който ще се проведе на 15.09.23г. в сградата на детското заведение.

Екип на ДГ "Маргарита"

Share