Прием

Очакваме ви !

 • Информация за кандидатстване.
 • Необходими медицински документи.
 • Портал ИСОДЗ (Информационна система за обслyжване на детските заведения).

 

 • Регистрацията и кандидатстването се извършват по електронен път чрез ИСОДЗ.

 • Децата се класират от ИСОДЗ по посочени критерии в НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в погвотвителните групи в общинските училища на територияна на Столична община.

 • Записването се осъществява в детска градина „Маргарита“.

 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина
 • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина
 • Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)
 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина
 • Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

 • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии
 • При отсъствие за повече от 2 месеца  –  еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Екип на ДГ №73 „Маргарита“