Проекти

Детската градина работи по следните

Проекти

  • Обичам природата - и аз участвам на национална кампания за чиста околна среда
  • "Без свободен час" национална програма
  • Проект за правата на детето одобрен в Брюксел
  • Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование
  • Училищен плод и мляко за междинна закуска от плодове, зеленчуци и мляко
  • Компютърен свят съвместно със Сдружение "Усърдие"