Училище за родители

Училище за родители

Обърнете внимание на детето

Ако детето живее в дух на критичност,
то се учи да обвинява.

Ако детето живее във враждебност,
то се учи да воюва…ОЩЕ

12

Полезни връзки