Author: dg73admin

Правила за безопастност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина,училището и интернет

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – ВИЖ Правила за безопастност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра …
Read more

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема: „Училищен плод“  „Училищно мляко“ Вижте обявлението ТУК     …
Read more