Любимо място на всяко дете

Добре дошли в детска градина Маргарита

„Кръгла жълтичка паричка,
с бяла на ресни якичка –
всеки знае без да пита,
че се казва: „Маргарита“.

Любимо място на всяко дете

Добре дошли в детска градина Маргарита

Тука ние играем, пеем и се смеем
и задружно си живеем!

Вечно тук цъфтят цветята,
тук е раят за децата.

 

Любимо място на всяко дете

Добре дошли в детска градина Маргарита

 – Мамо, бързо где е питай
и води ме в „Маргарита“!…“

Детска Градина №73 "Маргарита" - район Люлин

Кои сме ние

  • Детска градина „Маргарита“ създава условия за придобиване на съвкупност от компетентности – знания,умения и отношения,необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.
  • За нас е важно да положим основите за учене през целият живот,като осигурим физическото,познавателното,
    езиковото,духовното,нравственото,социалното,емоционалното и творческо развитие на духа.

Новини

newsletter_03
newsletter_06
newsletter_05

Обява

За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие. Народни танци с корепетитор Вижте обявата ТУК …
Read more
Галерия