Обучение

My Services

I conduct useful & fun activities for children from 5 to 7 years

Детска градина „Маргарита“ създава условия за придобиване на съвкупност от компетентности – знания,умения и отношения,необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

Процесът на предучилищно образование в ДГ „Маргарита“ е подчинен на прилагането на Програмна система,като част от стратегията за развитието на детската градина,което извършва задължителното предучилищно образование,и която съответства изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

За нас е важно да положим основите за учене през целият живот,като осигурим физическото,познавателното,
езиковото,духовното,нравственото,социалното,емоционалното и творческо развитие на духа.

  • Немски език We study words and syllables, letters and sounds, read by syllables, develop speech, compose stories. Proin massa, vel, aliquam nisl.

    /безплатно обучение/
  • Плуване We study numbers, geometric shapes, count, solve problems. Mi netus viverra faucibus tincidunt dignissim maecenas habitant.

    /безплатно обучение/